Profeti Nissan 5780

Forakt ikke profetisk tale, for dette er tiden hvor det vil bli sagt:

 Velsignet er de som har en profet i sin midte.

I måneden Tichri 5779 la Ånden inn i meg at jeg skulle blåse i shofaren over landet hver morgen. På Shevat 5780 talte jeg i Navnet til Den Allmektige, velsignet være Hans Navn, og sa at 2020 vil være merket med mye turbulens som forårsaker splittelser, språkforvirring og maktkamp som ved Babels tårn, og kollaps av moralske verdier og valutaer.

 

«Dette sier Ånden til menigheten i dag»

 

Herrens engel kom ned og vekket en demon kalt «Ak`Bakara».

 På kvelden sår han terror og gjennom dagen så forgifter han alt av mat, den urene maten som mennesket spiser.

Barna gråter over sine foreldre, og foreldrene gråter over barna.

Ve til han som bærer byrder, og ve til han som gråter. Tårene vil bli forgiftet og innvollene vil brenne.

Alle vil flykte til hjemmene sine.  Dørene vil bli låst, og vinduene vil bli lukket. Alle vil leve som eremitter stengt inn i sine hjem i frykt for dødsengelen.

Jeg bryr meg ikke om denne sykdommen sier Herren, men ve til dem som har brukt sin frie vilje til å bedrive overgrep.

Jeg bryr meg ikke om det koker omkring dere.  Dere har selv valgt den veien dere går på.  På Herrens dag, så får dere den lønn dere har gjort dere fortjent til.

Til deg som lider fordi du er full av stolthet i ditt hjerte.  Hva har du gjort med min menighet? Du forkynner enhet, men du gir selv næring til splittelse. Du gir næring til roten av denne splittelsen og drar inn mye urene ånder med dine holdninger.   Du tar tiende og offer, men du forakter mitt tempel.  Hva skal jeg gjøre med deg?

Jeg bryr meg ikke om lunkenhet sier Herren. La de lunkne få vite hva som venter dem av straffedommer. Jeg har talt, og de har ikke lyttet. De har murret imot meg, og de vil få det som de har begjært. De vil måtte spise en lunken, ufordøyelig og smakløs rett.

Dette er de første tegnene på det som skal komme.

Du vil få smake de første bitre fruktene av den første avlingen av alt du eier.  Etter det bør du løpe avgårde, for Herrens engel er ikke ferdig.  Jeg har gitt dem 300 dager til å herje på jorden, og 100 dager til å høste.

Beistet vil våkne, og verden klapper sammen på samme måte som Babels Tårn gjorde. Det som mannen støttet seg til er ikke mere.  Hans rikdom kollapser, hans eiendommer forsvinner, og alle hans anstrengelser er ikke annet enn « jag etter vind».  Forgjeves står han opp tidlig, forgjeves går han sent til sengs etter dagens strev.  Han vil være som gresset som visner under sola og blåser avgårde med vinden.

Nå er tiden inne, roper skyene!  Kom, ja kom svarer englene.

Det er store turbulenser i skyene, skyene beveger seg og vinden er i dem.  Alle ting blir ødelagt.  Der hvor det var trygghet vil det nå være frykt.  Der hvor det var fred, vil det nå være krig, der det var tro, vil det være tvil.

Englehærene gjør seg klare! De er ladet med Guds vrede. Himlene åpner seg! Øynene vil se opp, frykt våkner.

Bruden gråter over sin forlovede.  Brudgommen leter etter bruden sin.

 Bruden vil stige opp når Brudgommen har kommet.

***

Tror du at jeg har forkastet Abrahams barn?  Ville jeg ha benektet Isaks barn?  Ville Jeg ha glemt Jacob sine barn? Hvem er det du tror du er som snakker sånn. Jeg kjenner deg ikke!

´Kom la oss hogge ned oliventreet og ta deres plass!´ Jeg tåler ikke din arroganse og dåraktige ord. Vet du ikke at du er podet inn på det samme treet?

´La oss komme sammen og feire og danse.  La oss synge, for Herren har utvalgt oss.´  Jeg hater dine fester, jeg hater dine danser. Jeg kan ikke lenger høre deres sanger, for stoltheten din har ingen ende!

Kom las oss forhandle, snakke, sitte ned og mekle, for det er det du elsker. Gi MEG dine leksjoner, undervis meg, tren meg, du som later som du har kunnskap.  Hva vil du gjøre den dagen jeg åpner min munn?  Hva vil du si når min røst tordner?

Du er ingenting annet enn støv og vind. Jeg har lagt inn mitt liv i deg, men jeg omvender meg. Du har framgang i din misjon, men ingen av dem har berørt mitt elskede Israel!

Det er forbi med evangelisering!  Det er forbi med dagene med vakre prekener.  Jeg venter på deg når du går ned på kne i sekk og aske.

Du vil ikke lenger høste det du ikke har sådd, og vil ikke lenger så det du ikke har høstet.  Velsignet være han som forstår de profetiske hemmelighetene!

Åpne opp øynene dine og se: Jeg sender mine erkeengler til jordens fire hjørner. De lyder shofaren i Navnet til Den Allmektige, Velsignet være Hans Navn. Skynd deg å få orden på ditt åndelige liv!  Trekk deg tilbake til ditt lønnkammer, frigi landet før  Ånden blåser deg avgårde og vinden fortærer  deg!

Samle Mitt folk.  Samle Mine barn!  La oss dra hjem til Jerusalem!  For brudgommen kommer til sin brud, og han vil trøste henne rikelig med gaver. Han har betalt medgiften.  Han kommer for å hente den ene som han har gitt alt for. Han henter henne som han alltid har elsket. 

Israel, Israel!  Kle deg i høytidsklær! Han kommer! Han kommer!

***

« Kom, la oss knele og be og påkalle Navnet JESHUA ».  HaShem vil høre oss, og fordi vi ber i navnet JESHUA, vil Han høre oss.»

Men hva er det egentlig du tror?   Tror du at Navnet JESHUA  er et magisk ord som åpner himmelen for deg? Det er gjennom å være ekte, ydmyk og lydig at jeg gjenkjenner mine barn! Mine barn er de som vandrer i den fullkomne kjærligheten.  Jeg vil kjenne igjen mine barn ved at de holder mine bud og instruksjoner!

Du påkaller mitt navn, men du tar ikke hensyn til hva som står i min Torah. 

Du forkynner løgner og leder mitt folk til uvitenhet.  Har Jeg talt forgjeves? Finnes det et barn som søker å  adlyde sin far uten å følge farens instruksjoner? Tror du at hele universet er holdt sammen ene og alene av nåde?

Tror du at det er helt tilfeldig at trærne bærer frukt? Eller er det fordi himmelen adlyder mine lover slik at stjernene ikke faller ned?  Frukthagene følger mine lover, derfor bærer de frukt.

Du gir deg selv store titler, du ikler deg gullforgylte antrekk, du samler skatter, du fyller opp dine palasser med gull og røkelse.  Du begrenser frelsen til de som er trofaste mot deg og gir deg tiende og offergaver, men under ditt glitrende antrekk så stinker du av korrupsjon.  Du svetter av umoral og utsvevelser. Tiden til den store skjøge, som tar mine barn inn i slaveri og gjør dem til slaver og legger på dem tunge byrder, er over.

For se, Jeg samler de som tilhører meg, og Jeg sprer de som håner meg med sin munn og sine handlinger.

Hva er det de sier disse gråtkvalte bønnene som stiger opp til meg? «Frels oss, frels oss!» Er dette dine bønner? Er dette ditt hjertes ønske? Vil Jeg høre på kravene til et folk som ikke lever hellig?  Vil Jeg høre bønnene til korrupte mennesker? Bare en har vært trofast inntil døden.  Bare en har praktisert Torahen.  Det er bare en som har levd perfekt etter mine forskrifter, og denne mannens offer var bedre for Herren enn alle dine geiter og lam.  Til du som later som om du følger Ham, se, du er en løgner! For du kommer nær med din munn, men dine gjerninger holder deg tusenvis av mil borte.

Hold mine lover og forskrifter og gjør etter mine bud, og så skal du leve.  Bare da blir du frelst.  For mine instruksjoner bevarer deg fra døden.  Mine bud beskytter deg fra sykdom.  Mine lover holder deg i live. Men du nekter.  Du er sta og egen, og du forakter mitt Ord. Folk hører bare det de vil høre.  De praktiserer bare det som passer dem og tar bare imot det som passer inn i deres liv. Ve til dem som lukker sitt hjerte for min Torah! Ve til ham som lukker sitt hjerte for mine instruksjoner!

***

Kom og vend tilbake til lønnkammeret. Ta på deg sørgeklær.  Jeg ønsker å møte deg mann til mann. Jeg vil snakke med deg i det private rom.  Hvert eneste menneske må komme fram foran meg. Der vil dere måtte svare for deres dager, dere vil stå til ansvar for deres liv og alt dere har lært og praktisert. 

Nå er det er tiden for å ete deres egne gjerninger.  Bittert for noen, blandet for noen, festlig for noen. Vi vil møtes ansikt til ansikt og øye til øye. Alt vil bli helt stille. Ord for ord vil vi undersøke dine handlinger, dine ord, dine tanker. Ingenting vil slippe unna.  Du vil bli kledd helt naken foran meg. Skyene vil belyse ditt liv i alle kanter og hjørner.  Hver og en av dere vil bli lagt under et forstørrelsesglass. Og vi vil telle 10 til 1 og 1000 til 40.

Kom deg ned på knærne og hør dommen: Jeg vil tale og vedta dom.  Velsignet være «den fattige i ånden» på den dagen. Det vil være gråt og sorg, mye bitterhet og anger. De vil slå seg på brystet, rulle seg rundt i aske og skrike etter hjelp. Hvem vil være der og hjelpe deg? Englene vil da blåse i shofar og stor larm vil bli hørt i himmelen.

Se, Jeg kommer.  For han som det er skrevet om i hans bok, vil reise seg. Og han som har vandret på hans veier vil kunne stå! «Denne personen tilhører meg, og denne!  Jeg har betalt prisen.» Skyene skal rope:  Pris Herren for Hans gode dømmekraft. Og englene vil være sammen med dem og rope: «Guds lam er verdig til å regjere!» Velsignet er den mannen som innskrevet i  Menneske-sønnens bok. 

Priset være Herren! La takksigelsen runge for Hans rettferdighet! For Han er god og rettferdig.  Han er oppstått! Priset være Herren!  Gi Ham ære, pris og takk, for Han vil ikke holde den skyldige uten straff! Han vil ikke overse den som har falskhet i hjerte og tale.  Priset være Herren!  Gi Ham ÆRE, takk og pris for Hans rettferdighet! For Han dømmer med rettferdighet, og lønner med rettferdighet! La hver skapning prise Herren! For Han er god og rettferdig!

Amen.

 

Orignal Text : French
Translation from English : Gro Sissel Evensen
With a lot of thanks

 

#corona#virus#covid